• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Specialist în domeniul calității – cod COR 214129 Curs autorizat ANC 03.07-02.08.2017 Examen 04.08.2017, Manager al sistemului de management de mediu – cod COR 325702 Curs autorizat ANC 10-14.07.2017, Auditor al sănătății și securității ocupaționale – cod COR 325711 Curs autorizat ANC 17-21.07.2017, Manager al sistemului de management al calităţii – cod COR 242114 Curs autorizat ANC 24.07-24.08.2017 Examen 25.08.2017, Tranziţia la noua ediţie a referenţialului ISO pentru sistemele de management de mediu, de la ISO 14001:2005 la ISO 14001:2015 04-05.08.2017, Cerinţe pentru sisteme de management anticorupţie, conform cerinţelor standardului ISO 37001:2016 10-11.08.2017, Auditor pentru sisteme de management integrat calitate și mediu - Tranziția la SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015 16-18.08.2017, Specialist în proceduri și instrumente de securitate a sistemelor informatice – cod COR 251402 Curs autorizat ANC 21-25.08.2017, Auditor de mediu – cod COR 325703 Curs autorizat ANC 28.08-01.09.2017, Specialist în managementul deșurilor, conform legii 211/2011 06-09.09.2017, Auditor în domeniul siguranței alimentare – cod COR 325714 Curs autorizat ANC 11-15.09.2017, Auditor în domeniul calității – cod COR 214130 Curs autorizat ANC 18.09-18.10.2017 Examen 20.10.2017, Tranziția la noua ediție a referențialului ISO pentru sistemele de management al calității, de la ISO 9001:2008 la ISO 9001:2015 25-29.09.2017, Managementul conflictelor 21.08-25.08.2017 Hotel Opal, Cap Aurora, Dezvoltare personală 28.08-01.09.2017 Hotel Opal, Cap Aurora, Management de proiect 04.09-08.09.2017 Hotel Turnul,Moeciul de jos, Braşov, Analiza cost beneficiu - instrument de analiză economico-financiară Modul curs autorizat ANC 23-25.09.2017