• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Specialist în domeniul calității – cod COR 214129 Curs autorizat ANC 03-07.04.2017, Manager al sistemului de management de mediu – cod COR 325702 Curs autorizat ANC 10-14.04.2017, Manager al sistemului de management al calităţii – cod COR 325701 Curs autorizat ANC 24.04-24.05.2017 Examen 25.05.2017, Tranziţia la noua ediţie a referenţialului ISO pentru sistemele de management de mediu, de la ISO 14001:2005 la ISO 14001:2015 04-05.05.2017, Auditor al sănătății și securității ocupaționale – cod COR 325711 Curs autorizat ANC 08-12.05.2017, Auditor pentru sisteme de management integrat calitate și mediu - Tranziția la SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015 17-19.05.2017, Specialist în proceduri și instrumente de securitate a sistemelor informatice – cod COR 251402 Curs autorizat ANC 22-26.05.2017, Auditor de mediu – cod COR 325703 Curs autorizat ANC 29.05-02.06.2017, Specialist în managementul deșurilor, conform legii 211/2011 07-09.06.2017, Auditor în domeniul calității – cod COR 214130 Curs autorizat ANC 12.06-13.07.2017 Examen 14.07.2017, Auditor în domeniul siguranței alimentare – cod COR 325714 Curs autorizat ANC 19-23.06.2017, Tranziția la noua ediție a referențialului ISO pentru sistemele de management al calității, de la ISO 9001:2008 la ISO 9001:2015 29-30.06.2017, Analiza cost beneficiu - instrument de analiză economico-financiară Modul curs autorizat ANC 27-28.04.2017, Manager de proiect – cod COR 242101 Curs autorizat ANC 22-26.05.2017, Concepte generale privind Ingineria financiară 29-31.05.2017, Managementul riscurilor în proiecte Modul curs autorizat ANC 14-15.06.2017, Concepte generale privind Modelarea deciziei financiare în proiecte 16.06.2017, Analiza cost beneficiu - instrument de analiză economico-financiară Modul curs autorizat ANC 28-30.06.2017